Articles

Co je míněno izotermickým?


Nejlepší odpověď

Většinou zažíváme měřitelnou teplotu na povrchu Země. Nad námi je naše atmosféra, pod námi máme kůru planety nebo vodu. Když budeme měřit teplotu vyšší v atmosféře nebo hlouběji v oceánech, naše hodnoty teploty klesnou …… do určité míry. S rostoucí nadmořskou výškou dosáhneme bodu, kde teplota s rostoucí nadmořskou výškou již neklesá. S rostoucí hloubkou v oceánech dosáhneme bodu, kdy teplota již s rostoucí hloubkou neklesá. Na teplotním grafu jsou tyto oblasti, kde se teplota nemění s rostoucí nadmořskou výškou nebo hloubkou, označovány jako „izotermické“. Zkuste vyhledat „bathythermal graph“ zobrazení.

Odpovědět

Izotermický v nejzákladnějším smyslu lze říci jako proces, při kterém při přechodu z jednoho bodu do druhého nebo z jednoho stavu do druhého stavu zůstává teplota konstantní.

Matematicky

Pokud t1 je teplota pro stav s1

A t2 pro s2, pak pokud

t1 = t2, pak se říká, že proces je izotermický

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *