Articles

Co je „regulace napětí“ v transformátoru?


Nejlepší odpověď

Co je regulace napětí?

Regulace napětí je měřítkem změny velikosti napětí mezi vysílajícím a přijímajícím koncem součásti. V energetice se běžně používá k popisu procentního rozdílu napětí mezi distribučními vedeními, přenosovými vedeními a transformátory napětí bez zátěže a plného zatížení.

Výraz Regulace napětí transformátoru

Rovnice pro regulace napětí transformátoru , vyjádřená v procentech, je

„Regulace nulového napětí“ znamená, že mezi „napětím naprázdno“ a „napětím při plném zatížení“ není žádný rozdíl. To znamená, že ve výše uvedené rovnici regulace napětí je regulace napětí rovna nule. To není praktické – a je to pouze

teoreticky,

možné v případě ideálního transformátoru.

Odpověď

Regulace napětí transformátoru je definována jako nárůst sekundárního výstupního napětí vyjádřený jako zlomek jmenovitého napětí při plném zatížení, když je plné zatížení při stanoveném účiníku je snížena na nulu (bez zátěže) při zachování konstantního primárního vstupního napětí.

Regulace napětí = (napětí bez zátěže – napětí při plné zátěži) / napětí při plné zátěži

kde napětí při plné zátěži = jmenovité napětí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *