Articles

Jak byste laikovi vysvětlili rozdíl mezi daty a informacemi?


Nejlepší odpověď

Klíčový rozdíl: Data a informace spolu souvisejí. Data obvykle odkazují na nezpracovaná data nebo nezpracovaná data. Je to základní forma dat, data, která nebyla žádným způsobem analyzována ani zpracována. Jakmile jsou data analyzována, jsou považována za informace. Informace jsou „sdělovány nebo přijímány znalosti týkající se konkrétní skutečnosti nebo okolnosti“. Informace je sled symbolů, které lze interpretovat jako zprávu. Poskytuje znalosti nebo vhled o určité záležitosti.

Data a informace spolu souvisejí. Ve skutečnosti jsou často mylně používány zaměnitelně. Data se považují za nezpracovaná data. Představuje „hodnoty kvalitativních nebo kvantitativních proměnných náležejících k sadě položek.“ Může mít formu čísel, písmen nebo sady znaků. Často se shromažďuje pomocí měření. Při zpracování dat nebo zpracování dat jsou data reprezentována strukturou, jako jsou tabulková data, datový strom, datový graf atd.

Data obvykle odkazují na nezpracovaná data nebo nezpracovaná data. Je to základní forma dat, data, která nebyla žádným způsobem analyzována ani zpracována. Jakmile jsou data analyzována, jsou považována za informace.

Informace jsou „sdělovány nebo přijímány znalosti týkající se konkrétní skutečnosti nebo okolnosti“. Informace je sled symbolů, které lze interpretovat jako zprávu. Poskytuje znalosti nebo vhled o určité záležitosti. Informace lze zaznamenat jako znamení nebo přenášet jako signály.

V zásadě jsou informace přenášenou zprávou, zatímco data jsou prostá fakta. Jakmile jsou data zpracována, uspořádána, strukturována nebo prezentována v daném kontextu, mohou se stát užitečnými. Z dat se pak stanou informace, znalosti.

Data sama o sobě jsou docela k ničemu, dokud nebudou interpretována nebo zpracována, aby získala smysl, aby získala informace. Ve výpočetní technice lze říci, že data jsou jazykem počítače. Je to výstup, který nám počítač poskytuje. Zatímco informace jsou tím, jak interpretujeme nebo překládáme jazyk nebo data. Je to lidská reprezentace dat.

Více… ..

Odpovědět

Hii přátelé, přeji hezký den. vyhledávání rozdílu mezi daty a informacemi.

Klíčový rozdíl: Data a informace spolu souvisejí. Data obvykle odkazují na nezpracovaná data nebo nezpracovaná data. Je to základní forma dat, data, která nebyla žádným způsobem analyzována nebo zpracována. Jakmile jsou data analyzována, jsou považována za informace. Informace jsou „sdělovány nebo přijímány znalosti týkající se konkrétní skutečnosti nebo okolnosti“. Informace je sled symbolů, které lze interpretovat jako zprávu. Poskytují znalosti nebo vhled do určité věci.

Data a informace spolu souvisejí vyd. Ve skutečnosti jsou často mylně používány zaměnitelně. Data se považují za nezpracovaná data. Představuje „hodnoty kvalitativních nebo kvantitativních proměnných náležejících k sadě položek.“ Může mít formu čísel, písmen nebo sady znaků. Často se shromažďuje pomocí měření. Při zpracování dat nebo zpracování dat jsou data reprezentována strukturou, například tabulkovými daty, datovým stromem, datovým grafem atd.

Data obvykle odkazují na nezpracovaná data nebo nezpracovaná data. Je to základní forma dat, data, která nebyla žádným způsobem analyzována ani zpracována. Jakmile jsou data analyzována, jsou považována za informace.

Informace jsou „sdělovány nebo přijímány znalosti týkající se konkrétní skutečnosti nebo okolnosti“. Informace je sled symbolů, které lze interpretovat jako zprávu. Poskytuje znalosti nebo vhled o určité záležitosti. Informace lze zaznamenat jako znamení nebo přenášet jako signály.

V zásadě jsou informace přenášenou zprávou, zatímco data jsou prostá fakta. Jakmile jsou data zpracována, uspořádána, strukturována nebo prezentována v daném kontextu, mohou se stát užitečnými. Z dat se pak stanou informace, znalosti.

Data sama o sobě jsou docela k ničemu, dokud nebudou interpretována nebo zpracována, aby získala smysl, aby získala informace. Ve výpočetní technice lze říci, že data jsou jazykem počítače. Je to výstup, který nám počítač poskytuje. Zatímco informace jsou tím, jak interpretujeme nebo překládáme jazyk nebo data. Je to lidská reprezentace dat.

Některé rozdíly mezi daty a informacemi:

  • Data se používají jako vstup pro počítačový systém. Informace jsou výstupem dat.
  • Data jsou nezpracovaná fakta čísla. Informace jsou zpracovaná data.
  • Data nezávisí na informacích. Informace závisí na datech.
  • Data nejsou konkrétní. Informace jsou konkrétní.
  • Data jsou jedna jednotka. Skupina dat, která přenáší zprávy a význam, se nazývá informace.
  • Data nemají význam. Informace musí mít logický význam.
  • Data jsou surovinou. Informace jsou produkt.

Srovnání mezi daty a informacemi

Osobně mám pocit, že cokoli, co můžeme vnímat, jsou data, a cokoli, co vnímáme, že je pro nás užitečné jsou informace. Moje odpověď je čistě z počítačového hlediska.

Děkuji. Prosím, hlasujte, pokud se vám moje odpovědi líbí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *