Articles

Hva menes med isoterm?


Beste svaret

For det meste opplever vi den målbare temperaturen på jordoverflaten. Over oss er atmosfæren vår, under oss har vi enten jordskorpen eller vannet. Når vi måler temperaturen høyere i atmosfæren eller dypere i havene, vil temperaturavlesningene våre bli lavere… .. til et punkt. Med økende høyde vil vi nå et punkt der temperaturen ikke lenger synker med økende høyde. Med økende dybde i havene vil vi nå et punkt der temperaturen ikke lenger synker med økende dybde. På en temperaturgraf kalles disse områdene, der temperaturen ikke endres med økende høyde eller dybde, som “isotermisk”. Prøv å søke etter “skildring i badetermisk graf”.

Svar

Isotermisk i sin mest grunnleggende forstand kan sies som en prosess der når vi beveger oss fra ett punkt til et annet, eller fra en tilstand til en annen tilstand,

Temperaturen forblir konstant.

Matematisk

Hvis t1 er temperatur for tilstand s1

Og t2 for s2 så hvis

t1 = t2, sies prosessen å være isoterm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *