Articles

Hvem oppfant koding?


Beste svaret

Det kommer virkelig an på hvordan du definerer koding. For eksempel, hvis du vurderer å kode prosessen med å skrive datamaskinkode i et valgt høyt nivå programmeringsspråk, så er det i dette tilfellet ingen som faktisk vet hvem som var den første som skrev en datakode, siden det var på slutten av den andre verdenskrig at språk på høyt nivå begynte å dukke opp.

Interessant, det er ofte godkjent at koding dukket opp allerede før opprettelsen av programmeringsspråk på høyt nivå. Alan Turing og Alonzo Church opprettet på 1930-tallet to uavhengige, men tilsvarende abstraksjoner av koding. Den første kalles Turing-maskiner som er abstrakte maskiner som lar oss skrive hvilken som helst kode på en godt strukturert måte ved hjelp av et begrenset, men komplett sett med instruksjoner. Det andre systemet opprettet av Church kalles lambda calculus, som er en måte å skrive kode på en funksjonell eller matematisk måte. Merk at de to systemene er likeverdige. Hvis du kan skrive en algoritme med Turing-maskinen, kan du absolutt gjøre det med lambda-kalkulator og omvendt.

Men hvis du vurderer koding som å bare skrive et sett med instruksjoner for å utføre en bestemt oppgave, så svaret på spørsmålet ditt er absolutt Ada Lovelace. Hun regnes som den første personen noensinne som skrev en datakode da hun oversatte memoarene til Luigi Menabrea om Charles Babbages analytiske motor for å beregne Bernouli-tall i 1842–1843.

Hvis du vil gå enda lenger, er det var Jacquard som oppfant den første programmakle-enheten i 1710. Men dessverre ble dette ikke ansett som kodende, men ideene hans var grunnlaget for Babbages analytiske motor.

Svar

Det moderne binære tallet systemet ble oppfunnet av Leibniz (av calculus berømmelse) i 1679, da han publiserte sin artikkel, Forklaring av binær aritmetikk, som bare bruker tegnene 1 og 0, med noen bemerkninger til dens nytte, og på lyset det kaster på de gamle kinesiske figurene til Fu Xi .

Senere oppfant George Boole den boolske algebra i 1854, og revolusjonerte de filosofiske begrepene «sannhet» og «løgn ”Ved å beskrive dem i form av algebraiske ligninger.

Enda senere, i 1937, kom Claude Shannon innså at utformingen av elektroniske reléer kunne forenkles kraftig ved å bruke Booles arbeid på elektroniske kretsdesigner. Dermed ble moderne digitale elektroniske enheter født, basert på boolsk algebra for å modellere elektroniske logiske brytere.

Samme år, i 1937–1938, designet George Stibitz en elektronisk enhet som utnyttet Shannons arbeid med å bruke Booles arbeid , for å anvende Leibnizs arbeid med å lage en enhet som kan utføre regning ved hjelp av det binære tallsystemet. Dermed ble den moderne tidsalderen for binære tall i digital elektronikk født. Alle digitale elektroniske enheter du bruker i dag er basert på de nevnte menneskers arbeid. Hver eneste.

I utgangspunktet er det binære tallsystemet veldig praktisk for digital elektronikk, fordi det bare krever to sifre, 1 og 0, for å kunne gjøre all mulig matematikk. Det er ganske enkelt å konstruere elektroniske enheter som kan oppdage om et spenningsnivå er «høyt» eller «lavt», men det er ikke veldig enkelt å måle nøyaktig hvor mye spenning det er i en ledning. Siden nøyaktige målinger er harde, men «fuzzy» målinger er enkle, er det langt enklere å designe en enhet som bare håndterer «høy» og «lav» spenning. Siden våre elektroniske enheter bare har to «sifre» som de kan bruke i dette oppsettet (høyspenning og lavspenning), kan vi komme oss rundt denne begrensningen ved å bare late som om «høy» spenning representerer sifferet 1 og «lavt» spenning representerer tallet 0, og bygger enhetene våre til å bruke det binære tallsystemet til å gjøre regning i stedet for vårt vanlige desimalsystem.

(Kilde: Binært nummer )

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *