Articles

Co to jest izotermia?


Najlepsza odpowiedź

W większości przypadków mierzalną temperaturę doświadczamy na powierzchni ziemi. Nad nami jest nasza atmosfera, pod nami albo skorupa planety, albo woda. Gdy mierzymy temperaturę wyższą w atmosferze lub głębiej w oceanach, nasze odczyty temperatury spadną… .. do pewnego punktu. Wraz ze wzrostem wysokości dojdziemy do punktu, w którym temperatura nie spada już wraz ze wzrostem wysokości. Wraz ze wzrostem głębokości w oceanach osiągniemy punkt, w którym temperatura nie będzie już spadać wraz ze wzrostem głębokości. Na wykresie temperatury te regiony, w których temperatura nie zmienia się wraz ze wzrostem wysokości lub głębokości, nazywane są „izotermicznymi”. Spróbuj przeszukać „wykres batytermiczny”, aby znaleźć obraz.

Odpowiedź

Izoterma w jej najbardziej podstawowym znaczeniu może być określona jako proces, w którym przechodzimy z jednego punktu do drugiego lub z jednego stanu do innego,

Temperatura pozostaje stała.

Matematycznie

Jeśli t1 jest temperaturą dla stanu s1

A t2 dla s2, to jeśli

t1 = t2, to proces mówi się, że jest izotermiczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *