Articles

Co to jest „regulacja napięcia” w transformatorze?


Najlepsza odpowiedź

Co to jest regulacja napięcia?

Regulacja napięcia jest miarą zmiany wielkości napięcia między nadawczym i odbiorczym końcem komponentu. Jest powszechnie używany w energetyce do opisania procentowej różnicy napięcia między liniami dystrybucyjnymi, liniami przesyłowymi i transformatorami napięcia bez obciążenia i pełnego obciążenia.

Wyrażenie Regulacja napięcia transformatora

Równanie dla regulacji napięcia transformatora , przedstawione w procentach, to

„Regulacja napięcia zerowego” wskazuje, że nie ma różnicy między „napięciem bez obciążenia” a „napięciem pełnego obciążenia”. Oznacza to, że w powyższym równaniu regulacji napięcia regulacja napięcia jest równa zeru. Nie jest to praktyczne – i jest możliwe tylko

teoretycznie

w przypadku idealnego transformatora.

Odpowiedź

Regulacja napięcia transformatora jest definiowana jako wzrost wtórnego napięcia wyjściowego wyrażony jako ułamek napięcia znamionowego pełnego obciążenia, przy pełnym obciążeniu przy określonym współczynniku mocy jest zredukowana do zera (bez obciążenia), utrzymując pierwotne napięcie wejściowe na stałym poziomie.

Regulacja napięcia = (napięcie bez obciążenia – napięcie pełnego obciążenia) / napięcie pełnego obciążenia

gdzie napięcie pełnego obciążenia = napięcie znamionowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *