Articles

Hur skulle du förklara skillnaden mellan data och information för en lekman?


Bästa svaret

Nyckelskillnad: Data och information är inbördes relaterade. Data refererar vanligtvis till rådata eller obearbetade data. Det är den grundläggande formen av data, data som inte har analyserats eller bearbetats på något sätt. När data väl analyserats betraktas de som information. Information är ”kunskap kommunicerad eller mottagen om ett visst faktum eller omständigheter.” Information är en sekvens av symboler som kan tolkas som ett meddelande. Det ger kunskap eller insikt om en viss fråga.

Data och information är inbördes relaterade. Faktum är att de ofta felaktigt används omväxlande. Data anses vara rådata. Det representerar ”värden på kvalitativa eller kvantitativa variabler, som tillhör en uppsättning objekt.” Det kan vara i form av siffror, bokstäver eller en uppsättning tecken. Det samlas ofta in via mätningar. Vid databehandling eller databehandling representeras data av i en struktur, såsom tabelldata, dataträd, ett datagraf etc.

Data hänvisar vanligtvis till rådata eller obearbetade data. Det är den grundläggande formen av data, data som inte har analyserats eller bearbetats på något sätt. När data väl analyserats betraktas de som information.

Information är ”kunskap som kommuniceras eller tas emot om ett visst faktum eller omständighet.” Information är en sekvens av symboler som kan tolkas som ett meddelande. Det ger kunskap eller insikt om en viss fråga. Information kan registreras som tecken eller sändas som signaler.

I grund och botten är information det meddelande som förmedlas, medan data är klara fakta. När uppgifterna har bearbetats, organiserats, strukturerats eller presenterats i ett visst sammanhang kan de bli användbara. Då blir data information, kunskap.

Data i sig är ganska värdelösa, tills de tolkas eller bearbetas för att få mening, för att få information. Vid databehandling kan man säga att data är datorns språk. Det är den utdata som datorn ger oss. Medan information är hur vi tolkar eller översätter språket eller data. Det är den mänskliga representationen av data. p>

Mer … ..

Svar

Hej vänner, ha en trevlig dag. Är du söker efter skillnaden mellan data och information.

Nyckelskillnad: Data och information är relaterade. Data hänvisar vanligtvis till rådata eller obearbetade data. Det är den grundläggande formen av data, data som inte har analyserats eller bearbetats på något sätt. När data har analyserats betraktas de som information. Information är ”kunskap kommunicerad eller mottagen om ett visst faktum eller omständighet.” Information är en sekvens av symboler som kan tolkas som ett meddelande. Den ger kunskap eller insikt om en viss fråga.

Data och information är inbördes relaterade red. Faktum är att de ofta används felaktigt omväxlande. Data anses vara rådata. Det representerar ”värden på kvalitativa eller kvantitativa variabler, som tillhör en uppsättning objekt.” Det kan vara i form av siffror, bokstäver eller en uppsättning tecken. Det samlas ofta in via mätningar. Vid databehandling eller databearbetning representeras data av i en struktur, såsom tabelldata, dataträd, ett datagraf etc.

Data refererar vanligtvis till rådata eller obearbetade data. Det är den grundläggande formen av data, data som inte har analyserats eller bearbetats på något sätt. När informationen väl analyserats betraktas den som information.

Information är ”kunskap kommunicerad eller mottagen om ett visst faktum eller omständighet.” Information är en sekvens av symboler som kan tolkas som ett meddelande. Det ger kunskap eller insikt om en viss fråga. Information kan registreras som tecken eller sändas som signaler.

I grund och botten är information det meddelande som förmedlas, medan data är klara fakta. När data har bearbetats, organiserats, strukturerats eller presenterats i ett visst sammanhang kan de bli användbara. Då blir data information, kunskap.

Data i sig är ganska värdelösa, tills de tolkas eller bearbetas för att få mening, för att få information. I databehandling kan man säga att data är datorns språk. Det är den utdata som datorn ger oss. Medan information är hur vi tolkar eller översätter språket eller data. Det är den mänskliga representationen av data.

Några skillnader mellan data och information:

  • Data används som ingång för datorsystemet. Information är utdata av data.
  • Data är obearbetade fakta siffror. Information är bearbetade data.
  • Data beror inte på information. Information beror på data.
  • Data är inte specifik. Information är specifik.
  • Data är en enhet. En grupp data som bär nyheter och betydelse kallas Information.
  • Data har ingen betydelse. Information måste ha en logisk betydelse.
  • Data är råvaran. Information är produkten.

Jämförelse mellan data och information

Jag tycker personligen att allt vi kan uppfatta är data och allt som vi upplever är användbart för oss är information. Mitt svar är enbart ur datorns synvinkel.

Tack. Vänligen rösta om du gillar mina svar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *