Articles

Vad är Clang?


Bästa svaret

Det är C- och C ++ -kompilatorn för LLVM (Low Level Virtual Machine). Se, när du skapar ett nytt operativsystem som inte är binärt kompatibelt med andra, eller, ännu värre, en ny processor som inte är binär kompatibel med andra, kommer inte C- och C ++ – programmen (trots att de är bärbara) inte att kunna för att köra på den om du inte också skapar en C- och C ++ -kompilator för den. Detsamma gäller när du skapar en ny virtuell maskin, som LLVM. De program som har sammanställts för att kunna köras på en viss processor körs inte i den virtuella maskinen. För att program ska kunna dra nytta av den virtuella maskinen (som skräpsamlingen) måste du skapa en kompilator för den.

Svar

Clang är en frontend till LLVM ( Low Level Virtual Machine) kompilator och är utformad för att kompilera C, C ++, Objective-C, och Objective- C ++ till maskinkod . Den är utformad för att tillhandahålla en front-end kompilator som kan ersätta GCC. Apple Inc. (inklusive NeXT senare) har använt GCC som den officiella kompilatorn. Den är snabbare och använder mindre minne och bygger på en modulär design. Apple är den främsta utvecklaren av clang. Enligt Mac OS X och iOS är clang den officiella kompilatorn som Apple levererar i deras SDK. Clang är också standardkompilatorn på FreeBSD. Clang anses vara en produktionskompilator för C ++ 98 och implementerar mycket av den nya C ++ 11-standarden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *