Articles

Vad är ”spänningsreglering” i en transformator?


Bästa svaret

Vad är spänningsreglering?

Spänningsreglering är ett mått på förändring av spänningsstorleken mellan en komponents sändande och mottagande ände. Det används vanligtvis inom kraftteknik för att beskriva den procentuella spänningsskillnaden mellan distributionsledningar, överföringsledningar och transformatorer utan belastning och full belastning.

Uttryck av Spänningsreglering av transformator

Ekvationen för spänningsreglering av transformator , representerad i procent, är

Nollspänningsreglering indikerar att det inte finns någon skillnad mellan dess tomgångsspänning och dess fullbelastningsspänning. Detta betyder att i spänningsregleringsekvationen ovan är spänningsreglering lika med noll. Detta är inte praktiskt – och är bara

teoretiskt,

möjligt för en ideal transformator.

Svar

Spänningsregleringen för en transformator definieras som ökningen av sekundär utspänning uttryckt som en bråkdel av full belastning märkspänning, när full belastning vid en specificerad effektfaktor reduceras till noll (ingen belastning) håller den primära ingångsspänningen konstant.

Spänningsreglering = (ingen belastningsspänning – full belastningsspänning) / full belastningsspänning

där full belastningsspänning = märkspänning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *