Articles

Vad menas med isotermisk?


Bästa svaret

För det mesta upplever vi den mätbara temperaturen på jordens yta. Ovanför oss är vår atmosfär, under oss har vi antingen jordskorpan eller vattnet. När vi mäter temperaturen högre i atmosfären eller djupare i haven kommer våra temperaturavläsningar att gå lägre … … till en punkt. Med ökande höjd når vi en punkt där temperaturen inte längre sjunker med stigande höjd. Med ökande djup i haven kommer vi till en punkt där temperaturen inte längre sjunker med ökande djup. I ett temperaturdiagram kallas dessa regioner, där temperaturen inte ändras med ökande höjd eller djup, som ”isotermisk”. Försök att söka ”badtymisk graf” för en skildring. > Isotermisk i sin mest grundläggande mening kan sägas som en process där när vi rör oss från en punkt till en annan, eller från ett tillstånd till ett annat tillstånd,

Temperaturen förblir konstant.

Matematiskt

Om t1 är temperaturen för tillståndet s1

Och t2 för s2 så om

t1 = t2, sägs processen vara isotermisk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *